Ето какво споделиха няколко младежи, участвали като доброволци в наши дейности:

С подкрепата на Европейската програма “Еразъм+”, КД1, Младеж

Стратегически ЕДС, 2017-2-BG01-KA135-036574