Notice: woocommerce_get_page_id is deprecated since version 3.0! Use wc_get_page_id instead. in /home/openspacebg/www/root/wp-includes/functions.php on line 4648

Notice: woocommerce_get_page_id is deprecated since version 3.0! Use wc_get_page_id instead. in /home/openspacebg/www/root/wp-includes/functions.php on line 4648
was successfully added to your cart.

Cart

Доброволчески проекти търсят своите участници

Избери си на къде да си това лято!

Отиди на място, за което винаги си мечтал!

Срещни се с хора, които ще оценят талантите ти и ще дадат простор на въобръжението и идеите ти.

 

АКТУАЛНИ ПОЗИЦИИ:

 

======= Танзания========

15 май 2019 – 15 септември 2019

 • обучение на местни младежи за работа с компютърни програми и приложения;;
 • участие в младежки радио екип – създаване на радио предавания за проблемите и предизвикателствата в региона;
 • организиране на информационна и рекламна кампания за текущите дейности на организацията;
 • организиране на информационна и рекламна кампания за предстоящото 11-то издание на фолклорния фестивал Cigogo Music fest (в края на юли 2019);
 • работа с партньори извън Африка и представяне на организацията и нейното портфолио пред партньори.

Как да кандидатсваш: info-pack


 

======== Уганда =========

10 май 2019 – 09 септември 2019

 • помощ в дейностите на организацията за разширяване и укрепване на мрежата им в Уганда;
 • пътуване из Уганда за срещи с деца и млади хора;
 • арт-ателиета за деца и младеви;
 • организиране на информационна и рекламна кампания за текущите дейности на организацията;
 • работа с партньори извън Африка и представяне на организацията и нейното портфолио пред партньори.

Как да кандидатсваш: info-pack


 

======== Полша =========

1 Септември 2019 – 30 юли 2020

 • Участие в дейности за младежи и възрастни хора (изграждане на екип, езикови курсове, културни дейности, работилници за рециклиране, спортни дейности;
 • Пряка работа с деца и младежи в училище за дейности на открито;
 • Подпомагане на екипа в организирането на международни обучения за сътрудничество с хора от различни държави по различни теми, вкл. младежки обмени, доброволчество и обучения и обмен;
 • Подготовка и изпълнение на личен проект.

Как да кандидстваш:  Call for Volunteers CIM Horyzonty 2019-2020


 

==== Латвия ======

Go Rural, 9 месеца 

 • Oрганизиране на дейности с вителите на Gulbene, Латвия.
 • Обучение/ подпомагане на изучаването на чужди езици;
 • Организиране и планинране на тематични събития;
 • Организиране, планинране и участие в дейности за свободното време.

Повече за проекта и как да кандидстваш:  Information-about-project-Go-rural

=================

Go Outside, 9 месеца

Дейности за насърчаване на доброволюеството, като презентации, семинари, кратки срещи и посещения на различни институции в община Гулбене;
Планиране и организиране на нови идеи и инициативи, които да са подходящи за нуждите на младите хора ш района, включително културни, образователни и спортни дейности.

Повече за проекта и как да кандидстваш:  Information-about-project-Go-outside


 

========= Италия =========

24 април 2019 – 24 Декември 2019

 • Да научите типичните сицилиански ястия;
 • Да се посветите на селскостопански дейности: отглеждайки ароматни билки, произвеждайки масло, мед, вино и т.н. (това далеч надхвърля простото консумиране и хранене: тези действия създават възможности за размисъл, сравнение, взаимодействие, съпричастност).
 • Да опознаете художествено и културно наследство на района на Buseto Palizzolo, Италия (чрез идентифициране на туристически маршрути и екскурзии); 
 • Насърчаване на разпространението на художествено, културно, гастрономическо наследство (чрез статии, доклади, събития, публикации в социалните медеи на различни езици);
 • Участие в три семинара (с участието на политически фигури, оператори в туризма и социалния сектор, образователните институции); 
 • Подкрепа на хората в неравностойно положение при извършване на лабораторни дейности – полезно, наред с други неща, да се разбере значението на това да се направят помещенията за настаняване достъпни и гостоприемни.

Повече за проекта и как да кандидстваш:  IL GUSTO DELLA SOLIDARIETA–Italy