Добре дошли

Определение за нематериално културно наследство

 

Когато говорим за «Нематериално културно наследство», ние говорим за практики, представи, изрази и знания, както и за инструментите, предметите, артефактите и културното пространство, свързани с тях – които общностите, групите и по някакъв начин индивидите признават като част от своето културно наследство.

​Това нематериално културно наследство, пренасяно от поколения на поколения, се променя трайно от общностите и групите във функция на тяхното обкръжение, взаимодействието им с природата и историята им. Дава им усещане за идентичност и приемственост, като по този начин взема някакво участие в насърчаването на зачитането на културното многообразие и човешкото творчество. Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство взема предвид нематериалното културно наследство, което може да се прилага към съществуващите международни инструменти относно правата на човека, както и взаимното уважение между общностите, групите и отделните лица и за устойчивото развитие.

​„Нематериалното културно наследство“ може да се прояви в следните области:

 • Традициите и устните изрази, включващи езика като вектор на нематериално културно наследство
 • Уменията на зрелището
 • Социалните практики, обредите и празничността
 • Познанията и употребите по отношение на природата и Вселената
 • Познанията, свързани с традиционната изработка​

 

За ECHU  

 

България, която се присъедини към Европейския съюз през 2007 г, остава държава, която все още не е известна на европейската общественост. И все пак културното и човешкото богатство на тази страна заслужава нашето внимание. Имайки това предвид, Фондация „Open Space“ стартира проекта ECHU – European Cultural Heritage United Us.

За да се насърчи духът на междукултурност, европейските доброволци са потопени в сърцето на регион на България и неговото население, понастоящем в град Велики Преслав. Проектът има за цел да събере, дигитализира и представи нематериалното наследство на България. Участващите доброволци създават инициатива за включване на европейците в българската култура и наследство чрез различни партньорства и комуникационни медии.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската програма „Еразъм – Европейски корпус за солидарност“ и Българската национална агенция.​

​През 2019

Проектът е съставен от екип от 3 доброволци: Габин и Алис от Франция и Даниел, доброволец от Преслав. Водени от местен координатор, Павлина, те ще живеят шест месеца (от 1 февруари до 31 юли 2019 г.) във Велики Преслав за тази дългосрочна доброволческа работа.

 

 

фотограф: Росица Стайкова

 

Нематериално Културно наследство

Представяне на българската култура през малък селски град: Велики Преслав

 

Все още живо в община Велики Преслав, нематериалното културно наследство и до днес се проявява в различни поколения. Местните обичаи и традиции се предават вътре в семейството, а също и чрез обществени събития, организирани от общината и читалището (Български културен център на общността).

България е разделена на 6 или 7 фолклорни региона. Всеки от тях има своята история и местни характеристики. Хората носят различни традиционни костюми, песни и танци.

 • “Шоплъка”
 • Северняшка област
 • Добруджанска област
 • Тракийска област
 • Македонска област
 • Странджанска област
 • Родопска област

 

 

РАЗДЕЛИ

 

Читалището – Българският културен център
Празненства и Културни събития
Храни и Напитки (рецепти)
Българска народна музика
Български народни танци
Български Народни Носии
Средновековен Фестивал в Преслав
Митове и Легенди
Фестивал “Петровска Китка”
Стари Преславски Снимки

Европейски корпус за солидарност

ESC е доброволческа програма за млади европейци на възраст между 18 и 30 години, които чрез онлайн платформа се присъединяват към различни мисии, предлагани от асоциации, концентрирани около теми от обществен интерес (култура, социално подпомагане, екология …).

Ако искате да знаете повече за програмата и / или платформата, която я поддържа, можете да кликнете върху следния линк: https://europa.eu/youth/soliditary_en