Традицията е всичко, което се предава от миналото към настоящето. Това може да бъде физически обект, културна конструкция или комбинация от двете. Традициите са свързани с групите, които ги практикуват, и представляват неразделна част от тяхната динамична идентичност. Предполага се че те са дълбоко вкоренени практики, които идват от митологизирано, далечно минало. Изложени са на опасност от изчезване и забрава.

Съвременните изследвания обаче се противопоставят на такива мрачни подходи, показващи непрекъснато променяща се динамична природа в културата, която възприема и приспособява миналото към нуждите на настоящето. Общото признание, че нашата глобализирана реалност оставя малко време за размисъл върху нашите местни практики и начини на живот, е отправна точка за диалог за художници и граждани от европейските местни общности.

Целта на съвместната ни работа през следващите две години ще бъде чрез художествени изследвания и творчество в областта на живописта, рисуването, скулптурата, графичния дизайн, модния дизайн и занаятите, артисти от България, Гърция, Унгария и Северна Македония да създават свои произведения на изкуството и занаяти, като изследват местното наследство и като се вдъхновяват от местните традиции или нематериално културно наследство.

Проектът е с продължителност 22 месеца и ще включва:
– проучване на наследството в партньорските държави;
– транснационална мобилност на артисти и културни оператори;
– изграждане на капацитет на хора, от културния сектор;
– дигитализация на новосъздадени произведения и представяне на авторите.

Започваме с 4 арт резиденции:

в Spetses (Гърция), Смолян (България), Prespa (Северна Македония) и Torula-Győr (Унгария),

в периода 1 Февруари 2021 – 31 Май 2021

 

Проектът се съ-финансира от Европейската програма “Творческа Европа”.

Дейности: 

АРТ РЕЗИДЕНЦИЯ В ГЪРЦИЯ

КЪДЕ:  Spetses Island, Greece

Дати:  01.02.2021 – 28.02.2021 очаквайте нова дата
За повече детайли: очаквайте скоро

Как да кандидатствате: до 20 Декември 2020 изпратете следните документи:

  1. Попълнена Application Form
  2. Автобиография
  3. Портфолио

на адрес:…………………………… 

АРТ РЕЗИДЕНЦИЯ В УНГАРИЯ

КЪДЕ:  Torula-Gyor, Hungary

Дати:  01.04.2021 – 28.04.2021
Поканата ще бъде отворена скоро

АРТ РЕЗИДЕНЦИЯ В СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ

КЪДЕ: Resen, North Macedonia

Дати:  01.05.2021 – 28.05.2021

Поканата ще бъде отворена скоро

АРТ РЕЗИДЕНЦИЯ В БЪЛГАРИЯ

КЪДЕ:  Smolyan, Bulgaria

Дати:  01.05.2021 – 28.05.2021

Поканата ще бъде отворена скоро

Партньори:

Inter Alia   (Гърция)

Sfera International,  (Северна Македония)

Open Space Foundation  (България)

Pro Progressione  (Унгария)

PostScriptum  (Гърция)

Balkans Beyond Borders   (Гърция)