“Рисунка за сметотново събира художници и деца от София в традицията, която създаваме за преобразяване на пространства в София.

Проектът ни е трансформация на народния фолклор („Сливи за смет“) и търси да ангажира публиката (в няколко квартала на София) в декориране на кошчета за боклук и превръщането им в красиви цветни обекти. Целта ни в същото време е по нестандартен начин да създадем положителна нагласа към изхвърлянето на отпадъците на подходящите за целта места.

Задачите, които си поставяме:

1/ да продължим да преобразяваме средата и да даваме нова интерпретация на пространството (превръщайки кошчетата за отпадъци в цветни привлекателни обекти);

2/ да включим самата публика в преобразяването на пространството, което тя обитава – ще работим в няколко Софийски училища;

3/ да създадем условия за временна заетост на младите артисти (уличните графити-майстори/млади художници): да практикуват, но и да общуват с хората, които остават и трябва да „консумират“ тяхното изкуство.

Проектът се финансира по Програма “Култура 2018” на Столична община

125
67 СУ
105
35 СОУ София

ТРАФОПОСТОВЕ

—–

Стена в кв.Младост 1, гр.София
Художник: Ioan Baraban (Йоан Цеков)


Стена в кв.Младост 2, гр.София
Художник: Ioan Baraban (Йоан Цеков)


Стена в кв.Младост 1, гр.София
Художник: Ioan Baraban (Йоан Цеков)


стена в кв. Младост 2, гр.София
Художник Ioan Baraban (Йоан Цеков)


Стена в кв.Левски Г, гр.София
Художник: Мартина Лапица


кв.Белите брези, гр.София
художник: Иванка Ставрева


 кв.Сухата река, гр.София
художник: Ioan Baraban (Йоан Цанков)


кв.Люлин 3, гр. София
художник: Мартина Лапица, Флорентина Мусковиц (Полша)