“Рисунка за сметотново събира художници и деца от София в традицията, която създаваме за преобразяване на пространства в София.

Проектът ни е трансформация на народния фолклор („Сливи за смет“) и търси да ангажира публиката (в няколко квартала на София) в декориране на кошчета за боклук и превръщането им в красиви цветни обекти. Целта ни в същото време е по нестандартен начин да създадем положителна нагласа към изхвърлянето на отпадъците на подходящите за целта места.

Задачите, които си поставяме:

1/ да продължим да преобразяваме средата и да даваме нова интерпретация на пространството (превръщайки кошчетата за отпадъци в цветни привлекателни обекти);

2/ да включим самата публика в преобразяването на пространството, което тя обитава – ще работим в няколко Софийски училища;

3/ да създадем условия за временна заетост на младите артисти (уличните графити-майстори/млади художници): да практикуват, но и да общуват с хората, които остават и трябва да „консумират“ тяхното изкуство.

Проектът се финансира по Програма “Култура 2018” на Столична община

35. СУ “Добри Войников” гр.София 
96. СУ “Лев Николаевич Толстой”
105 СОУ “Атанас Далчев”
125. СОУ “Боян Пенев” гр.София
ШЕВИЦАТА
ХУДОЖНИЦИТЕ

ТРАФОПОСТОВЕ

Темата е “Българските символи в публична среда”

Период на работа: 2015 – 2017 год.

Стена в кв.Младост 1, гр.София
Художник: Ioan Baraban (Йоан Цеков)


Стена в кв.Младост 2, гр.София
Художник: Ioan Baraban (Йоан Цеков)


Стена в кв.Младост 1, гр.София
Художник: Ioan Baraban (Йоан Цеков)


стена в кв. Младост 2, гр.София
Художник Ioan Baraban (Йоан Цеков)


Стена в кв.Левски Г, гр.София
Художник: Мартина Лапица


кв.Белите брези, гр.София
художник: Иванка Ставрева


 кв.Сухата река, гр.София
художник: Ioan Baraban (Йоан Цанков)


кв.Люлин 3, гр. София
художник: Мартина Лапица, Флорентина Мусковиц (Полша)