Empty section. Edit page to add content here.
  АРТ ЛАГЕР
  НА МАЛКИТЕ “ГОЛЕМИ” ХОРА

  Програма, която използва изкуството като средство за социална промяна и личностно развитие.

  Чрез заниманията с изкуства (музика, изобразително и приложно изкуство, театър и кукли, занаяти – тъкане и напластяване), децата и младежите развиват своята креативност, обменят и овладяват нови артистични техники, укрепват вярата в собствените си умения и възможности.

  Програмата е своеобразен мост:

  – между традициите и модерното;

  – между културите;

  – между поколенията.

  Детето ви не само се потапя в творческия свят, но и преживява и говори върху различни теми от живота – приятелство, гаджета, отношения с връстниците и възрастните, общуването и работа в екип.

  Програмата има няколко форми:

  1/ летен лагер за деца и младежи – през месеците юли и август (още)

  2/ програма за младежи (още);

  3/ тренинг за родители / преподаватели / майстори и артисти (още);

   

  *виж и филма в Галерията ни.