Освежаване на съществуваща площадка на границата на кв.Факултета и кв.Красна поляна и монтаж на нови съоръжения. Предизвикателствата са 2: да се мобилизират местните хора (и от двете страни на площадката) и да се опази терена в бъдеще.

post it_факултета

Ако имаш идея, пиши ни на [email protected]

Проектът се финансира от Програма за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

Медийни партньори: