Център за настаняване на бежанци, Военна рампа
Център за работа с деца и семейства в кв.Факултета гр.София
Болница за активно лечение /сутерен/
Детска поликлиника София