Адрес за кореспонденция:

България
1202 София
ул. „Индустриална“ № 9

ОФИС 1:
1309 София
кв.Манастирски ливади, Бокар 16Б
Мобилен тел.: 0889 916 483

ОФИС 2:
9850 Велики Преслав
ул. „Неофит Рилски“№ 13, вх.В
Мобилен тел.: 0876 692 753

Председател на УС

Пепа Пенева Велева
[email protected]

Обучителни програми

Д-р Савка Савова, д.пх.н.
[email protected]

Доброволци

Виолина Вескова
[email protected]

Връзки с обществеността

Десислава Емилова Манова-Георгиева
[email protected]