Избрали сме изкуствата като инструмент в нашата работа, защото най-лесно и бързо преодолява границите.

Ета какво споделиха младежите, участници в дейностите пред камерата.

В нашия фокус са две теми на действие:

  • Търсим как чрез изкуствата младите хора да откриват и развиват талантите си, да стават не само по-креативни, но и по-уверени в собствените си качества;
  • Освен това обаче – какъв отпечатък оставяш с артистичните си послания? Потенциала, който една песен (текста или видео клипа към нея), танца или рисунката/фотографията имат да променят мнения и нагласи у хората е доказван многократно. С настоящия проект искаме да помогнем на млади хора от различни точки на света, да си представят по-добро бъдеще за себе си и своите общности. Да покажат и увлекат със себе и и други млади хора.

Oткровено за опита и промяната през танца, Франк Мугиша – доброволец в България по ЕДС и хората, с които общува танцувайки:

Проектът се реализира благодарение на програма „Еразъм+“ на ЕС, КА2: Развитие на капаците в областта на работата с млади хора