Между 17 и 30 годишна възраст ли си? И готов ли си да прекараш от 2 седмици до 12 месеца в чужбина, като доброволец по проект Еразъм?

 

Как работи?

Проектът Еразъм е партньорство между две или повече насърчаващи организации. Тези организации са отговорни за набирането на доброволци за техния проект.

Доброволците участват в проекта Еразъм, чрез изпращаща организация в страната, в която живеят, и получаваща организация, която ги приема и приютява по време на техния трудов стаж.

Проектите продължават от 2 седмици до 12 месеца, а като доброволец можете да работите в широк кръг от области, като култура, работа с младежта, спорт, работа с деца, културно наследство, изкуство, хуманно отношение към животните, опазване на околната среда и сътрудничество за развитие. В края на вашия проект Еразъм, ще получите сертификат, потвърждаващ вашето участие и описващ вашия проект- Youthpass сертификат.

Ще получите безплатен престой,храна, и джобни пари. Единственият ви разход може да е малка част от разходите за пътуване.

 

Как може да кандидатствате?

Ако си между 17 и 30 години имаш два варианта:

  1. Свържете се с организация, която набира доброволци за даден проект или
  2. Свържете се с организация, за да обсъдите започването на проект

За да се свържете с организация, посетете https://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_en