Семинар за младежки работници |  Банкя, България  |   7 – 16 Май 2015

  • моля да ни извините! Подготвяме нашата галерия.

ЕДС  |  България  |  01 юли 2016 – 30 април 2017

  • молим да ни извините! Подготвяме нашата галерия.

Наблюдение над работното място

посещение в Уганда  |  1 – 14 февруари 2016   – молим да ни извините! Подготвяме нашата галерия.

посещение в Италия |  15 – 29 февруари 2016   – молим да ни извините! Подготвяме нашата галерия.

посещение в Танзания |  29 февруари – 13 март 2016 – молим да ни извините! Подготвяме нашата галерия.

посещение в България  |  30 март – 13 април 2016  – молим да ни извините! Подготвяме нашата галерия.

Младежки обмен | Банкя, България |  15 – 26 март 2016

  • молим да ни извините! Подготвяме нашата галерия.

Дейности с млади хора в Танзания  |  май – юни 2016

  • молим да ни извините! Подготвяме нашата галерия.

Дейности в млади хора в Уганда | май – юни 2016

  • молим да ни извините! Подготвяме нашата галерия.

Среща за оценка на проекта | Додома, Танзания |  4 – 8 юли 2016

  • молим да ни извините! Подготвяме нашата галерия.