PRESLAVIAN FOLK SONGS

Запали Рада селото 

INTRODUCTION

Date: about the end of the 18th century, in dialect. 

Boys and girls are gathered together 

 

LYRICS

Запали Рада селуто,

Селуту и махалата

Ут четиритя рогуве

Чий изгуряли мале мо 

Паша Кируви яхъри

Паша съй Киру заканил

Там да си рада убеси

На високите туполи

На тенки дълги синджиря

Рада майка си думаши

 – милинка моя майно льо

Куги ма мамо юловят

Юловят да ма пукарат

Пукарат да ма убесят 

ти да ни плачиш за меня

за мойта млада младиня

младиня и убавиня

най ми прибири полите

чи да ни рикът ората 

 – Рада е, мамо убесина

А най да рикът ората:

 – Рада е сладко заспала

Каламвир бяла Радольо 

INTRODUCTION

 Date: about the end of the 18th century, in dialect. 

It’s a a party song and table song about rake, wine,.. The song is funny because a boy say to a girl to drink but she don’t want. Finally she drinks. 

 

LYRICS

Каламвир бяла Радольо

Мър ти нъл ми са фаляши 

Ни пия вину чървену

Ни върла бистра ракия

Що ми са на вину миришиш

На вину и на ракия

Байно льо бате Иване

Сбоши сме гостля имали 

Царюграшката въйвода

Дрянуполската наепа

Запалиу свищъ ошчана 

Чи слязлау долу у понцата

Да точа вину чървену

И бистра върла ракия

Падна свищъ ми угасна

Чи си ръцете напръскау 

Ръцете ду връветя

Краката ду куленетя

Затуй на вину мириша

На вину и на ракия

Лаленце се люлее 

INTRODUCTION

 Date: about the end of the 18th century, in dialect. 

A girl sing a song to a little boy for healthy. 

 

LYRICS

Лаленце се люлее,(х2) 

на зелено ливаде.(х2) 

Не е било лаленце,(х2) 

най е било детенце.(х2)

Очите му звездички,(х2) 

лицето му трендафил.(х2) 

Майка му го будеше(х2) 

и му милно думаше.(х2) 

Стани,стани детенце(х2) 

да погледнеш лазарки.(х2)

Лаленце се люлее, 

на зелено ливаде.

Не е било лаленце, 

най е било детенце.

Цигулари, тъпарани 

INTRODUCTION

 Date: about the end of the 18th century, in dialect. 

It’s a joke son about a lazy boy in the village.

 

LYRICS

Цигулари, тъпарани

Стягайти си цигулкитя/2

Да ни дрънчат навидоску

Нависоку и нашироку/2

Да ни чуят нащя майки

Нащя майки и нащя бащи/2

Чи са моми възкъпнали

Я момците ефтинели/2

Девит момка за кош плява

Бър да била чиста плява

Пък тя била ръжденява

Пък тя била ръжденява

Кукошките ни я ровят

Мишки гнязду ни завиват 

Сама мома за иляда

Кусътъ й за два града/2

KOLEDARI SONGS

INTRODUCTION

Date: about the end of the 18th century, in dialect.

Tradition : the 24th of December, Christmas Eve

 

A group of young boys and men, called “Koledari” (“Коледари“) go around the houses. They wear a special costumes with a cloak (just male), called “iamourlouk”(“ямурлук “). Sometimes, they have a stick decorated with a crown of pop corn, which can to be on the head too) and a special bread. In each house, they ask the owner what songs they want the group to sing.  The group knows lot of songs ( The 3 or 4, two of them. ) They song to wish heath to the family.

Koledari, Preslav / ©Hunt On Photos Studio

Стани нине

 

LYRICS

Стани нине, господине, куладе, ладе

Отвори ни, посрешни ни, куладе, ладе

Ще ти дойдем добри гости, куладе, ладе

Добри гости коледари, куладе, ладе

Ще ти пеем добри песни, куладе, ладе

Добри песни колдарски, куладе, ладе

Ще ни дариш добра дарба , куладе, ладе

Добра дарба, шита рута, куладе, ладе

Шита рута, вит – привит кравай, куладе, ладе

Вит – привит кравай и парица, куладе, ладе

Израсъл е Коладе 

 

LYRICS

Израсъл е Коладе, коладе ле/2

Зелен явор, коладе ле/2

Под явора коладе, коладе ле/2

Момиченце, коладе ле/2

Попита го коладе, коладе ле/2

Свети Георги, коладе ле/2

Кой ти даде коладе, коладе ле/2

Тъз ризица, коладе ле/2

Кой ти даде коладе, коладе ле/2

Тъз шапчица, коладе ле/2

алтъняна, коладе ле/2

даде ми ги коладе, коладе ле/2

божа майка, коладе ле/2

бавила съм коладе, коладе ле/2

Що  вятъра вее 

INTRODUCTION

 Date: about the end of the 18th century, in dialect. 

Humoristic song: a boy go get married a girl. He wants to put this girl on the carriage but she is too big and too tall to get into the carriage. 

 

LYRICS

Що вятъра вее/2 гурътъ люлее, гурътъ и удътъ

То ни билу вятър/2, то най билу сватба/2

Сватба нувуселска/2 булка другуселска/2

Булката са казва/2 тенката висока, ниската дибела

У кула я турили/2 у кула ни съ събрала/2

Кълата трищели/2 биули ривели/2

У къщи я увели/2 у връта ни съ събрала/2

Връта изкъртили/2 булката увели/2 

Отдолу идат 

INTRODUCTION

 Date: about the end of the 18th century, in dialect. 

Before to getting married the boy go get the girl in her house to bring her in the church? 

 

LYRICS

Утдолу идат сламчани кулца

Гадо, гъд гадо, широ, шимширо

Та кой ози кулелцата

Гадо………..

Иван ози кулелцата 

Гадо………..

Та кой седи у кулцата

Гадо………..

Марийка седи у кулцата

Гадо……….

Денка привлези 

INTRODUCTION

 Date: about the end of the 18th century, in dialect. 

It’s a generic song, around the table. 

 

LYRICS

Денка привлези/2 в горня градинка/2

За меродийка/2 и за копривка/2 

На си намери/2 ни меродийка, нито копривка

Най си намери/2 две луди млади/2

Зареках са, закълнах са 

INTRODUCTION

 Date: about the end of the 18th century, in dialect. 

It’s a a love song. A boy attempts to wake up a girl, he tries everything. In the last, he spreads water with a bouquet.

 

LYRICS

Зарекх са мамо, закълнах са

да ни ходя мамо у Станкини.

У Станкини мамо на гераня,

на гераня мамо, на пуняра.

Сторих два дхи мамо, сторих три дни.

Видя ми са мамо три гудини.

Чи утидъх мамо у Станкини

Бяла Станка мамо, двори мела 

С нова метла мамо чимширова

Дету й мела мамо там заспала.

Драго ми беше мамо да я гледам

Мило ми беше мамо да я събудя.

Чи откърших мамо клон бусиляк

Путулих гу мамо в студна вода.

Чи й напръсках бялу лице 

ут сън сладък мамо събудих я.

SONGS FOR LAZAROVDEN

INTRODUCTION

Date: about the end of the 18th century, in dialect.

Tradition : before Easter, in April during holidays “цвеница”

 

This custom, called “Кумичене » koumitchene, group of unmarried girls are going to the river. Each girl does a vegetation crown and throw up in the water. They look to see which crown is in first. The crown of the girl, who is in first, win and she becomes the leader,called « koumichka »of the group. Finally, she can get married.

Koumitchene, Preslav / ©Hunt On Photos Studio

Загради си градинка 

 

LYRICS

Загради си градинка/2

На си висока мугилка/2

Пусеях си булиляк/2

Чъстътъ, дребната къмшица/2

Чъстътъ, дребната къмшица/2

И кичеста стратора/2

Сиви, бели гълъби 

 

LYRICS

Сиви, бели гълъби, къде сте ми летели

– летели сме, летели у царьови дворове

Ей Лазаре, брей Лазаре 

летели сме, летели у царьови дворове

Какво прави царица – мъжка рожба държеше,

мъжка рожба държеше, шапчица му нижеше

Ей Лазаре, брей Лазаре 

мъжка рожба държеше, шапчица му нижеше

Шапчица му нижеше с девет реда алтъни,

С девет реда алтъни, дисетия маргарит 

Ей Лазаре, брей Лазаре 

С девет реда алтъни, дисетия маргарит.

Иван на Добра думаше

  

INTRODUCTION

 Date: about the end of the 18th century, in dialect. 

It’s a song for the hero (dancing). 

 

LYRICS

Иван на Добра думаше:

 – Добро льо, моме убава

Убава и сладкодумна

Ти на момците ревнива 

На мене дваш по-ревнива/2

Мър щун мъ Добро пуфалиш

Пуфалиш да мъ придружиш

Там на вашиту кумшийчи

Добра Иване думаши:

 – байне ле бате Иване

На когу да тъ пуфаля

Ний си кумшийчи нямам

Ино комшийчи имайми

И то гу снощи згудийми

Гуляма года гудийми

Мъничка мяна менийми

От ялтък пръстен замяна 

Иван на Добра думаши 

 – Добро льо, моме убава

И туй ли да та науча 

Я стани рану в ниделя 

Чи съ убличи, примени

Иди за уда студена

Наляй котлитя, върни са 

Чи ги на зимя устаи

Куга са уда утаи

Ти съ на котля угледай

Когуто видиш в котлиту

На негу да ма пуфалиш

Group of singing ladies, Preslav / ©Hunt On Photos Studio

Group of preslav kids / ©Hunt On Photos Studio

SONGS FOR SAINT GEORGE’S DAY

INTRODUCTION

Date: about the end of the 18th century, in dialect. 

It’s for and about Saint Georges Day. During the swing, boys and girls sing that. 

St. George Day, Preslav / ©Alice de Villeblanche

Залюля са Данa 

 

LYRICS

Залюля са Дана Дано моме Дано

На ден Гергьовден на новитя люлки

Със двама солдати Тодур и Маринчу

Тодур Дана дума: Дано, моме Дано 

Ти не люби мене ти не, губи време 

Чи аз съм солдатин далеку шъ ида 

Далеку шъ ида, далеку у София

Най – напред шъ вървя меня шъ убият

Ти ку чуеш Дано да ма пожалееш

Един два три деня бър ина ниделя 

Мър що гората миришеше 

 

LYRICS

Мър що гурата на росен мириши,

А пулету на червен трендафил.

Мър дали ни съй гурица развила

Или ми съй росен разцъфтялу.

Мър щти билу иноту и другуту,

А най-билу момина градинка.

Мър във градинка бял стулуват камък

Мър на камък самси юнак седи 

Мър сам си седи сам си говори 

Мър какви гудини и ний дучакайми

Какви нищеш и пак шъ дучаками

Залибиу си ино малко либе

Мър аз гу либя и то ма ищеши

Мър ут де доиди другу и то за нея/2

Мър чи ми утне мойту първо либе