На фокус са нашите доброволци: техния опит, впечатления и в какво участват докато изпълняват своята доброволческа мисия в София (България) или Кампала (Уганда):