Пътувай с цел личностно развитие, обучение и практика. Програма “Еразъм+” и “Европейски корпус за солидарност” предоставят възможност да участваш в различни проекти с цел обучение.

Придобитите от участниците знания и в трите варианта се признават за обучителен опит и получаваш  Youthpass.

Младежкият обмен дава възможност на групи млади хора от различни страни да се срещат, да живеят заедно и да работят по общи проекти за кратки периоди от време (от 5 до 21 дни максимум). Провеждат се извън учебните заведения. Включват: семинари, упражнения, дебати, ролеви игри, занимания на открито и др.

Младежки обмени

Участвайки като доброволец, ти  допринасяш за ежедневната работа на организации, които работят в полза на общностите. Фокусът тук е солидарността и решаването на обществени проблеми. Участвайки, придобиваш полезен опит, умения и компетентности за своето лично и професионално развитие. Създаваш мрежа от контакти и приятелства.

Доброволчество

Тренинг курсовете подпомагат професионалното развитие на младежките работници чрез възможности за обучение или създаване на контакти в чужбина. Престоят в чужбина може да включва курсове, учебни посещения, обмен на опит на работното място или наблюдение на работата в подходящи организации и др.

Тренинг курсове

С подкрепата на Европейската програма “Еразъм+”, КД1, Младеж