ECHO (European Cultural Heritage on the Stage) е международен пилотен проект в областта на културата, наследството и изкуствата, който има за цел да подобри културното производство и да укрепи европейското чувство за принадлежност чрез съчетаване на съвременното художествено творчество с тъмното културно наследство на местните общности в Европа. Фотографията, видеото, живописта и занаятите са средствата, които ще бъдат използвани за разкриване на материалното и нематериалното местно наследство.

Първоизточниците:
Твърди се, че справянето с травматичните преживявания и травматичното наследство има терапевтични ефекти. ECHO се фокусира върху “Тъмното наследство” като част от местната идентичност, оформена от “неизвестните” и “неспоменатите” факти, които травмират група хора и определят тяхната култура.

Селата и градовете са белязани от травматични събития, свързани с войни, геноциди, масови убийства, етнически конфликти, политическо или социално потисничество, насилие и смърт, които са врязани в тяхното наследство, материално и нематериално.

В допълнение военни и свързани с конфликтите сцени и истории присъстват във всички европейски страни и поради това свързаното с тях наследство може да стане отправна точка за европейските художници и граждани.

ДЕЙНОСТИ:

АРТ РЕЗИДЕНЦИЯ В МАКЕДОНИЯ

АРТ РЕЗИДЕНЦИЯ В СЪРБИЯ

МЯСТО: Bitola, Macedonia

22.10.2018 - 22.11.2018

Как да кандидатствате:
изпратете ни Портфолио и Мотивационно писмо до 02.09.2018
на e-mail: [email protected]

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ:  отвори

ИНФОРМАЦИЯ: Art residency Bitola – Info Pack

Location: Novi Sad, Serbia

22.10.2018 - 22.11.2018

Как да кандидатствате:
изпратете ни Портфолио и Мотивационно писмо до 02.09.2018
на e-mail: [email protected]

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ: отвори

ИНФОРМАЦИЯ:  Info pack – Novi Sad ECHO

 

 

Съфинансира се по програма “Creative Europe” на ЕС:

Партньори: