ДОБРОВОЛЦИТЕ РАЗКАЗВАТ:

филм за проекта

филм за Лятната академия в гр.В.Преслав

Ако си решил да посетиш гр.София

ДОБРОВОЛЦИТЕ СЪЗДАДОХА:

Препоръки за развитие на туризма в гр.В.Преслав

3D моделиране на артефакти от музеите от Варна и В.Преслав

Видео-лаборатория за младежи от кв.Факултета в гр.София,

2019 и 2020

Радио подкаст 3: Избори за Европесйки парламент

Радио подкаст 2: Климатичните промени

Радио подкаст 1: Религиите в България

С финансовата подкрепа на Европесйката програма “Еразъм+”, КД1: младеж