Category

Uncategorised

What to see?

By | Uncategorised
Апликация, Х в. – находка от югозападната част на Големия царски дворец / Вътрешен град, през 2016 год., в Резиденцията на царската фамилия, управлявала в Преслав. Образец на лукса, изработена...
Read More